CITY MATTERS

05 CZERWCA 2018, WARSZAWA

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizator

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

City Matters ZWIŃ
8:30-9:30 Rejestracja
9:30 Otwarcie Kongresu
9:40 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE:

Wspólne miasto
 • Saskia Beer, TransformCity, Amsterdam
10:00 DEBATA OTWARCIA: Współpraca samorządu, mieszkańców i inwestorów na rzecz tworzenia lepszego miasta
 • Dlaczego współpraca wszystkich interesariuszy jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju miast? 
 • Jak efektywnie włączać mieszkańców w proces planowania miasta?
 • Współpraca deweloperów z lokalnymi społecznościami

Uczestnicy:
 • Michał Olszewski, Wiceprezydent, m.st. Warszawa
 • Mariusz Ścisło, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich*
 • Aneta Skubida, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wola Mieszkańców
 • Saskia Beer, TransformCity
 • Przedstawiciel Związku Miast Polskich*
10:50 Wystąpienie: Zakaz wjazdu diesli do centrów niemieckich miast*
11:05 Debata: Strefa czystego transportu jako narzędzie walki ze smogiem
 •  Czy możliwy jest w Polsce zakaz wjazdu diesli do centrów miast?
 •  Czy warto wprowadzić system opłat za wjazd do stref niskoemisyjnych i jak go skutecznie wdrożyć?
 •  Jak zachęcać do przesiadki z samochodu do komunikacji miejskiej?
Uczestnicy: 
 • Piotr Woźny, Pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” *
 • Anna Ogniewska, Greenpeace Polska* 
 • Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy
 • Urząd m.st. Warszawy*
 • Urząd Miasta Krakowa*
11:55 Przerwa kawowa
12:15 Wystąpienie: Osiedla Warszawy,
 • Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawa
12:30 Debata: Mieszkanie dostępne – jak to osiągnąć?
 • Specustawa mieszkaniowa
 • Mieszkania na wynajem
 • Mieszkanie Plus
Uczestnicy:
 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Wojciech Jarczewski, Dyrektor, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa*
 • dr inż. arch. Tomasz Majda, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich*
 • Piotr Fokczyński, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia i koordynator projektu Nowe Żerniki*
 • Przedstawiciel BGK Nieruchomości*
 • Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
13:20 MIEJSKIE INSPIRACJE: Sesja krótkich prezentacji przedstawiających pozytywne zmiany w polskich miastach
14:20 Lunch
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A - MIASTO DLA LUDZI ZWIŃ
15:00 Wystąpienie: Przyszłość reklamy w miastach
15:15 Debata: Czy reklama może być lepiej wpisana w przestrzeń?
 • Jak nowe technologie zmienią oblicze reklamy?
 • Czy reklama może być społecznie użyteczna?
 • Jak zmieniają się oczekiwania odbiorców reklam?
Uczestnicy:
 • Natalia Hatalska, Infuture Hatalska Foresight Institute*
 • Małgorzata Kuciewicz, Grupa Projektowa Centrala*
 • Wojciech Wagner, Wicedyrektor Biura Architektury UM Warszawa
 • Piotr Libicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta Poznania
 • Michał Szymański, zastępca dyrektora ds. przestrzeni publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni*
 • Hanna Panwic-Friebe, Key Account Manager, Samsung Electronics
 • Marcin Ochmański, Prezes Zarządu Warexpo
 • Piotr Gajek, Prezes Zarządu SYNERGIC*
16:05 Wystąpienie: Standardy piesze w polskich miastach
 • Paweł Górny, Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
16:20 Debata: Miasto przyjazne dla pieszych – jak to osiągnąć?
 •  Standardy piesze i rozwój infrastruktury
 •  Jak zapewnić bezpieczeństwo najsłabszym uczestnikom ruchu drogowego?
 •  Korzyści płynące z ruchu pieszego w mieście
Uczestnicy:
 • Hubert Barański, Prezes Zarządu Fundacji Normalne Miasto - Fenomen
 • Małgorzata Dembowska, architekt, pracownia WXCA
 • Tomasz Tosza, Zastępca Dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Tomasz Stefanicki, Oficer Pieszy, Urząd Miasta Wrocław
 • Paweł Mrozek, Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Prezeska Zarządu Fundacji Rodzic w Mieście
17:00 Założenie federacji „Piesza Polska”
17:10 Zakończenie kongresu
SALA B - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ ZWIŃ
15:00 Wystąpienie: Jakie funkcje pełni zieleń w mieście?
 • dr inż. architekt krajobrazu Krzysztof Herman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15:15 Debata: Renesans miejskiej zieleni – dlaczego chcemy drzew i bronimy ogródków działkowych?
 • Rola terenów zieleni w kształtowaniu przestrzeni miasta
 • Zieleń jako przestrzeni aktywności mieszkańców  
 • Zieleń przyuliczna
Uczestnicy:
 • Marek Piwowarski, Dyrektor, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel UM Krakowa, projekt „Drzewo za Drzewo” *
 • Dorota Rudawa, RS Architektura Krajobrazu
 • Grzegorz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska*
 • Aleksandra Zienkiewicz, Stowarzyszenie miastoDrzew
 • dr inż. architekt krajobrazu Krzysztof Herman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
16:05 Wystąpienie: Wpływ placemakingu na wartość nieruchomości
 • Agata Czarnecka, Zastępca Dyrektora działu Badań Rynku i Doradztwa, CBRE
16:20 Debata: Placemaking – jak tworzyć miejsca?
 •  Jak kreować miejsca, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności?
 •  Źródła finasowania projektów miastotwórczych
 •  Czy deweloperzy powinni partycypować w tworzeniu przestrzeni publicznej?
 •  Składniki sukcesu udanych przestrzeni miejskich
Uczestnicy:
 • Jan Jakub Zombirt, Dyrektor w dziale Doradztwa Strategicznego, JLL
 • Karina Koziej, Strategy Director, Placemakers
 • Piotr Sawicki, Wicedyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawa
 • Bogna Świątkowska, Prezes Fundacji Bęc Zmiana
 • Przedstawiciele firm, które zrealizowały udane projekty placemakingowe
17:10 Zakończenie kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Hubert Barański Saskia Beer Robert Buciak Małgorzata Dembowska Paweł Górny

Marlena Happach Karina Koziej Agnieszka Krzyżak-Pitura Michał Kudła Paweł Mrozek

Marcin Ochmański Hanna Panwic-Friebe Konrad Płochocki Piotr Siergiej Aneta Skubida

Tomasz Stefanicki Tomasz Tosza Wojciech Wagner

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Karina Koziej

dyrektor programowy
email: karina.koziej@placemakers.pl
tel: 608 661 101

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
tel. kom.: +48 728 518 765
tel: 22 462 77 41

Kontakt w sprawie uczestnictwa w konferencji:

Marta Mazurczak

event manager
email: marta.mazurczak@tor-konferencje.pl
tel: 22 462 77 57